ΕΣΠΑ
https://www.i-get.gr / Προσωπικά Δεδομένα-Απόρρητο  

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο09:00 - 14:00
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή09:00 - 14:00
17:00 - 21:00

Τμήματα Υποστήριξης

   
Εξυπηρέτηση Πελατών info@i-get.gr
Τμήμα Πωλήσεων sales@i-get.gr
Τμήμα Service support@i-get.gr
Οικιακοί Χρήσες support4u@i-get.gr
Εταιρικοί Πελάτες it-support4u@i-get.gr
Προσωπικά Δεδομένα-Απόρρητο  

Δήλωση Απορρήτου

 

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται και είναι αυτονόητη .Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου.  Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στηv i-Get από τον χρηστή -μέλος είναι εμπιστευτικές και η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται η χρήση τους μόνο στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών
Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, για την εκτέλεση των παραγγελιών, την έκδοση παραστατικών (αποδείξεων-τιμολογίων) των παραγγελιών καθώς επίσης και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Σε καμία περίπτωση τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.
 Ο Πελάτης με την παρούσα δίνει την έγκριση του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τo i-Get έτσι ώστε η εταιρεία να προχωρήσει στην εκτέλεση των παραγγελιών, την έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών , την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών , την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την αποστολή email .

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).

 

Προσωπικά Δεδομένα 

 

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών - μελών οι οποίοι εφ' εξής θα ονομάζονται "χρήστες", από την i-Get (ιδιοκτήτρια, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.i-get.gr), κατά την εγγραφή τους ή κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του site www.i-get.gr.

Οι όροι και οι εγγυήσεις της παρούσας δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των χρηστών του i-get.gr και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της i-Get

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Internet, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η i-Get δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του i-get.gr στις οποίες προβαίνει
με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.

 

Συλλογή & Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

 

Κατά την εγγραφή σας στο i-get.gr θα σας ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως :ονοματεπώνυμο, χώρα διαμονής, διεύθυνση κατοικίας, νομός, πόλη, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α. Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί επίσης να ζητηθούν και όταν επισκέπτεστε κάποιες σελίδες του i-get.gr  ή όταν χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες και προϊόντα του i-get.gr

Το i-get.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους χρήστες μας για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και για κανένα λόγω δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το i-get.gr στους χρήστες του καθώς επίσης και για την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων του site.
 
Κατ' εξαίρεση το i-get.gr  δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες-δεδομένα των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:
• Όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων.
• Η δημοσιοποίηση μπορεί να γίνει προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το i-get.gr και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας από το i-get.gr
• Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, με απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του i-get.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος συμφωνητικού καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση το i-get.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών, δίχως προηγούμενη προειδοποίηση.

 

Aσφάλεια Συναλλαγών & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 

Τέλος, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που σας δίνετε μετά την εγγραφή σας ως μέλος του www.i-get.gr.
Για να παρουσιαστεί οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγω θα  πρέπει να κρατάτε κρυφά  αυτά τα στοιχεία  ώστε να μην πέσουν σε χέρια τρίτων.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.i-get.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

     


  • facebook
  • youtube
  • twitter
  • google plus


© 2021 i-Get | Multimedia Store.  Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, δέσμευση τιμών γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωσής της γραπτά από την εταιρία μας, οι φωτογραφίες και τα video των προϊόντων είναι ενδεικτικά.

Pegasus Hermes Application   Powered by Pegasus Technology